ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

İçindekiler

Anlaşmalı boşanma davası açmanız gerekiyorsa bu yazımızı okumanızda ve dilerseniz bizimle iletişime geçmenizde fayda var. Anlaşmalı boşanma davalarında büromuz etkin bir şekilde avukatlık danışma hizmeti vermektedir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI KOŞULLARI NELERDİR?

Tarafların ortak ve herhangi bir baskı altında olmaksızın gösterdikleri boşanma iradesi mevcutsa, anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenir. Boşanmaya ilişkin nafaka, velayet, mal rejimi gibi boşanmanın mali sonuçları ve varsa müşterek çocuklarının durumuna ilişkin koşullar anlaşmalı boşanma protokolü ile imza altına alınır. Anlaşmalı boşanma protokolü ile birlikte açılan davada hakim tarafların katılımı ile boşanma iradelerinin ve protokoldeki koşulların serbestçe açıklandığına kanaat getirmelidir. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. (TMK 166/3)

Anlaşmalı boşanma davalarında evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi durumunda, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğu kabul edilir.

ANLAŞMALI BOŞANMANIN KOŞULLARI

*Evliliğin en az 1 yıl sürmesi.

*Eşlerin birlikte başvurması ya da eşlerden birinin anlaşmalı boşanma davası açması, diğer eşin de açılan bu davayı kabul etmesi.

*Mahkemece belirlenecek duruşmada eşlerin hakim tarafından bizzat dinlenilerek iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirilmesi.

*Tarafların boşanmanın mali sonuçları (maddi ve manevi tazminat, nafaka gibi konular) ve çocukların velayetinin kime verileceği hususunda kabul edecekleri düzenlemeyi davaya bakan hakimin uygun bulması ya da hakim tarafından uygun bulunmayan hususlarda yapılabilecek değişikliklerin taraflarca kabul edilmesi halinde mahkemece tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilir. Anlaşmalı Boşanma davasında, tarafların özelikle boşanmanın mali sonuçları konusunda kararlarının yer aldığı protokolün hazırlanmasında, samsun boşanma avukatından yardım alınması, sürecin hızlanmasına katkı sunacaktır.

SAMSUN ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Anlaşmalı boşanma davaları, değinmiş bulunduğumuz şartlar mevcut ise,tek celsede sona ermektedir. Bu tür davaların karara bağlanması için 1 hafta-1 ay arası ortalama süre olarak söylenebilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINA TARAFLARIN KATILMASI GEREKİR Mİ ?

Yukarıda da belirtildiği üzere, anlaşmalı boşanma davasının duruşmasına, tarafların her ikisinin de bizzat katılması şarttır. Hakim tarafından her iki taraf da bizzat dinlenerek, iradelerini serbestçe açıklayıp açıklamadıkları irdeleyerek karar verecektir.

ANLAŞMALI BOŞANMADAN VAZGEÇME HAKKINDA YARGITAY KARARI

Çiftler anlaşmalı boşanma yoluyla boşanmış, ancak hakimin verdiği anlaşmalı boşanma yönündeki kararı kesinleşinceye kadar davalı erkek kararı temyiz etmiştir. Boşanma ve boşanmanın diğer unsurlarında irade beyanından dönülmesinde engelleyici bir hüküm bulunmamaktadır. Anlaşmalı boşanmadan dönme halinde çekişmeli boşanma dosyası olarak görülmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu sebeple eşlere iddia ve savunma dayanağı olarak öne sürülen iddiaların ispatını ve delillerini sunmak adına ön inceleme murafaası yapılarak tahkikata geçilmesi sonrası delillerin toplanılması gerektiğini belirtmiştir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2018/6884 Esas 2018/14951)

Samsun Anlaşmalı Boşanma Davaları

SAMSUN ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARI

Mesaj Gönder
Bize Soru Sorun.
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz ?