NAFAKA DAVALARI

İçindekiler

NAFAKA NEDİR?

Birini geçindirmekle yükümlü bulunan kimsenin o kimseye ödemekle yükümlü olduğu mahkeme kararıyla bağlanan aylığa nafaka denir. Nafaka borcu kanundan kaynaklanan bir borçtur. Türk Medeni Kanunu nafaka düzenlemesinde boşanma davasıyla bağlantılı olan nafaka türleri olduğu gibi, boşanma davasından ayrık nafaka türleri de mevcuttur.

KAÇ ÇEŞİT NAFAKA VARDIR?

Bakım nafakası ve yardım nafakası olarak iki tür nafaka mevcuttur. Tedbir nafakası, Yoksulluk nafakası ve İştirak nafakası gibi türler ise bakım nafakasının çeşitleridir.

YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR?

Yoksulluk nafakası Türk Medeni Kanunu Madde 169’da da açıklandığı üzere: “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.’’ şeklindedir.

NAFAKA MİKTARI ARTIRILIP AZALTILABİLİR Mİ?

Mahkeme tarafından hükmedilen iştirak veya yoksulluk nafakasının miktarı, tarafça talep edilmesi halinde ve koşulları mevcut ise artırılabilmektedir. Ekonomik durumdaki değişimler, ödeme gücündeki azalma ve yüksek enflasyon gibi durumlar sonucunda nafaka artırımı gerekli olabilmektedir. Koşulların ve haklı sebeplerin varlığı halinde nafaka alacaklısı “Nafaka Arttırım Davası” açarak miktar artırımı talebinde bulunabilir. Nafaka Arttırım Davası ile kabul edilen yeni miktar, dava tarihinden itibaren geçerlidir. Talep halinde koşulların varlığı ve ekonomik durum değerlendirilmesi sonucunda nafakanın azaltılması veya tamamen kaldırılması da mahkemeden talep edilebilmektedir.

İŞTİRAK NAFAKASI NEDİR?

Velayet sahibi taraf nafaka alabilir mi ? Müşterek çocuğun velayeti kendisine verilmeyen tarafı, gücü oranında çocuğun bakımı ve eğitimi ile ilgili giderlere katılmakla yükümlüdür. Velayet alamayan taraf, çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi için bir miktar ödeyecektir. Bu nafakaya uygulamada iştirak nafakası denilir.

İŞTİRAK NAFAKASININ KANUNİ DÜZENLEMESİ NEDİR?

İştirak nafakası Türk Medeni Kanunu 182. maddesi 2. ve 3. fıkraları ile hüküm altına alınmıştır.  “Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır. Hakim, istem halinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.”

TEDBİR NAFAKASI NEDİR? KANUNİ DÜZENLEMESİ NEDİR?

Türk Medeni Kanunu 169. maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Buna göre: “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri resen alır.” denmiştir. Tedbir nafakası boşanma davası tarihinden başlayıp hükmün kesinleştiği tarihe kadar geçerli olan bir nafakadır. Tedbir Nafakası davanın herhangi bir aşamasında nafaka alacaklısı ve çocuklar için talep edilebilir. Doğmamış nafakadan feragat mümkün değildir.

Detaylı Bilgi Almak Ve Sorularınıza Yanıt Bulmak İçin Avukat Gözdenur Dilşah ÇALOĞLU ile İletişime Geçiniz.

TÜRK MEDENİ KANUNU İÇİN TIKLAYINIZ.

NAFAKA DAVALARI

Mesaj Gönder
Bize Soru Sorun.
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz ?