SAMSUN İŞÇİ AVUKATI

İŞ HUKUKU NEDİR ?


İş Hukuku, iş sözleşmesine dayanarak ücret karşılığı bir başkası (işveren) için ve ona bağlı olarak çalışanlar (işçi) ile bunların arasındaki iş ilişkilerini düzenleyen hukuk dalı olarak tanımlanabilir. İş sözleşmesi iş hukukunun temel yapı taşını oluşturur. Gerçekten bir kişi iş sözleşmesinin kurulmasıyla birlikte işçi, onu çalıştıran kişi işveren sıfatını kazanır. Böylelikle işçi ile işveren arasında iş ilişkisi kurulmuş olur (İşK.2/1). İşçi tarafından işin görüldüğü yer ise işyeri haline gelir. İş hukuku da iş sözleşmesinin kurulmasıyla oluşan bu iş ilişkisini düzenleyen kurallar bütünüdür.

İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

*İş sözleşmesi, esas olarak bir Borçlar Hukuku sözleşmesidir. İş sözleşmesi de sözleşme yapma ehliyetine sahip olan iki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun serbest iradelerinin birleşmesi sonucunda ortaya çıkan bir özel hukuk sözleşmesidir. 

*İş sözleşmesi tarafları arasında kişisel ilişki kuran bir sözleşmedir.

*İş sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen (karşılıklı) bir sözleşmedir ve iş sözleşmesi ile işçi iş görme, işveren de ücret ödeme borcu altına girer.

*İş sözleşmesi, devamlı bir sözleşmedir. İş sözleşmesinde işçinin iş görme borcu, kesintisiz bir fiil veya davranışla ifa edilen ve işçiyi devamlı bir uyma yükümlülüğü altında bırakan edimdir.

*İş sözleşmesi tarafları arasında bağımlı hukuki ilişki kurar ve işçi iş görme borcunu işverene bağımlı olarak yerine getirir.

 

SAMSUN İŞ HUKUKU AVUKATI HİZMETLERİMİZ

*Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile çözümü.

*İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi.

*Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması.

*Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması.

*Somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması.

*Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi.

*Fesih usulleri hakkında bilgi verilmesi.

*İnsan kaynakları departmanı işlemlerinin düzenlenmesi.

*Fesih süreci takibi.

*İş sözleşmelerinin feshi halinde özlük haklarının talep ve dava edilmesi.

*İşverenin usulüne uygun iş akdi feshi hükümlerinin düzenlenmesi.

****Samsun İlkadım Ve Atakum İşçi Avukatından Daha Fazla Bilgi İçin:

BİZİ ARAYIN.

FAYDALI LİNKLER

Samsun İşçi Avukatı
Mesaj Gönder
Bize Soru Sorun.
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz ?